Cán màng bóng, màng mờ

Cán màng bóng hay cán màng mờ thật ra là một, đều phủ lên bề mặt sản phẩm in 1 lớp màng nilon siêu mỏng, giúp sản phẩm in có độ bền cao hơn, đồng thời mang tính thẩm mỹ. Cán màng mờ và cán màng bóng khác về lớp phủ bề mặt.