Scan a0-a4

Dịch vụ Scan tài liệu nhanh chóng hiệu quả của GTVT giúp chuyển đổi tài liệu từ dạng giấy tờ, văn bản sang tài liệu điện tử giúp cắt giảm không gian lưu trữ, tiết kiệm tài chính cho các doanh nghiệp trong việc bảo tồn và lưu trữ, triển khai các hợp đồng một cách nhanh chóng.