Dịch vụ In tạo mẫu 3d nhanh,đẹp tại in GTVT Hà Nội

Dịch vụ In tạo mẫu 3D nhanh,đẹp tại in GTVT Hà Nội
Qua nhiều năm làm dịch vụ gia công tạo mẫu nhanh với nhiều giải pháp (CNC, IN 3D) . Chúng tôi nhận thấy in 3D chính là giải pháp hiệu quả nhất để dựng mô hình 3D từ file thiết kế/ ý tưởng/ copy mẫu có sẵn.  Quy trình in 3D đơn giản, hiệu quả, linh hoạt và tiết kiệm thời gian cũng như giảm chi phí sản xuất mẫu thử nghiệm (mockup).